Pompa beczkowa uniwersalna wykonana z PP, SS, SH, PVDF

  • pompa beczkowa, silniki do pomp beczkowych, grun pumpen
  • pompy beczkowe, pompa, silniki pomp beczkowych
  • pompy do cieczy palnych
  • akcesoria do pomp beczkowych
  • pompy beczkowe zapewniające duże wysokości podnoszenia
  • pompy beczkowe przeznaczone do mieszania cieczy
  • pompy beczkowe do cieczy o średniej lepkości
  • pompy beczkowe, wielostopniowe, pomp-mieszarki, pompy wielostopniowe

Nowoczesna, uniwersalna Pompa Beczkowa

 pompa beczkowa uniwersalna

PP do cieczy agresywnych takich jak kwasy, oleje roślinne, farby.

PVDF do cieczy bardzo agresywnych takich jak stężone kwasy oraz mieszaniny kwasów.

Stal nierdzewna do kwasów, środków żrących, soków owocowych, mleka, farb, olei.

Stal Hastelloy do cieczy bardzo agresywnych takich jak stęż  one lub ogrzane kwasy i roztwory.

 

Dane techniczne pompy beczkowej do całkowitego opróżniania

Typy tub pompy polipropylen (PP), stal nierdzewna (SS), PVDF,, Stal Hastelloy (SH)
Głębokość zanurzenia  700, 1000, 1200 mm oraz specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik elektrczny: p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
Napędy, silnik pneumatyczny: d600 = 600 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar
Wydajność tłoczenia:  max. 150 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia  max. 27 metrów słupa wody
Lepkość  max. 800 cP