Zapytanie w sprawie Pomp beczkowych

Wyślij zapytanie do nas...

 

'; '!!!!! '.$_POST['submit']; //if(($_POST['submit'] == 'Wyślij zapytanie')) if(1==$id_) { $firma = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['firma'] ) ) ) ); $nazwisko = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['nazwisko'] ) ) ) ); $miejscowosc = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['miejscowosc'] ) ) ) ); $kraj = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['kraj'] ) ) ) ); $telefon = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['telefon'] ) ) ) ); $email =strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['email'] ) ) ) ); $tytul = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['tytul'] ) ) ) ); $tresc_wiadomosci = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['tresc_wiadomosci'] ) ) ) ); $pole = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['pole'] ) ) ) ); if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ\/0-9\s]{2,30}$/',$firma) ) // znaki od aA do zZ, polskie { $firma_= true; } else { $komunikat='Imię zawiera niepoprawne dane '.$firma.' lub pole jest puste'; //echo $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ\s]{2,30}$/',$nazwisko) ) // znaki od aA do zZ, polskie { $nazwisko_= true; } else { $komunikat='Imię zawiera niepoprawne dane '.$nazwisko.' lub pole jest puste'; //echo $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ\s]{2,30}$/',$kraj) ) // znaki od aA do zZ, polskie { $kraj_= true; } else { $komunikat='Imię zawiera niepoprawne dane '.$kraj.' lub pole jest puste'; //echo $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ\s]{2,30}$/',$miejscowosc) ) // znaki od aA do zZ, polskie { $miejscowosc_= true; } else { $komunikat='Imię zawiera niepoprawne dane '.$miejscowosc.' lub pole jest puste'; //echo $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[0-9-;()\s]{2,25}$/',$telefon) ) { $telefon_ =true; } else { $komunikat='
Telefon zawiera niepoprawne dane '.$telefon.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/',$email) ) { //echo "ok"; $email_ =true; } else { $komunikat='
Email zawiera niepoprawne dane '.$email.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ.,*"0-9-\D\n\s]{2,255}$/',$tytul) )//.^,$,?,+,*,\,(,),:,&,", { $tytul_ =true; } else { $komunikat='Nazwa wspólnota zawiera niepoprawne dane '.$tytul.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ.,\/0-9-.^, $,?,+,*,\,(,),:,•,",\D\n\s]{2,1500}$/',$tresc_wiadomosci)) // /^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ.0-9-\s]{2,20}$/ ///^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ0.-9-\s]{2,30}$/ { $tresc_wiadomosci_ =true; } else { $komunikat='
Dodatkowe informacje zawiera niepoprawne dane '.$tresc_wiadomosci.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } if( preg_match('/^[0-9]{4,5}$/',$pole) || empty($pole) )//.^,$,?,+,*,\,(,),:,&,", { $pole_ =true; } else { echo $komunikat='Error '.$pole.' lub pole jest puste'; $komunikat. '
'; } "Sesia: ". $tok_1=$_SESSION['token_']; "Sesia: ". $tok_3=$_SESSION['token']; " post : ".$pole."
"; " post : ".$tok_2=$_POST['token']; /* if($tok1!=$tok_2) { echo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111"; } */ if ( ($pole == $_POST['token']) && (true==$firma_) && (true==$nazwisko_) && (true==$kraj_) && (true==$miejscowosc_) && (true==$telefon_)&& (true==$email_)&& (true==$tytul_)&& (true==$tresc_wiadomosci_) ) { "Wprowadzono poprawny kod"; if ((time()-$_SESSION['time'])<2) { die('Nie żartuj. Nie da się wypełnić tego forma w czasie poniżej dwie sekundy. Chyba jesteś spambotem'); } else{ dodanie_rekordu($firma,$nazwisko,$kraj,$miejscowosc,$telefon,$email,$tytul,$tresc_wiadomosci); "test !!!!!"; } } if($pole == $_POST['token']) { $obrazek=2; } else { $obrazek=1; "Wprowadzono niepoprawny kod";} } 'obrazek: '.$obrazek; 'id::::: '.$id = $_POST['id']; //echo 'id: '.$id_ = $_POST['id_']; if( ( 0==$id) || true==($firma_ && $nazwisko_ && $miejscowosc_ && $kraj_ && $telefon_ && $email_ && $tytul_ && $tresc_wiadomosci_ )&& ($obrazek==2) ) { //===================================================== $id=2; 'drugi warunek:'; $id_=true; ?>
Firma: *
Imię Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kraj: *
Telefon: *
E-Mail
(do wysłania potwierdzenia!): *
Tytuł wiadomości: *
Treśc wiadomosci: *

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/platne/serwer228665/public_html/pompybeczkowe_new/zapytanie.php on line 293

Warning: Undefined variable $img in /home/platne/serwer228665/public_html/pompybeczkowe_new/zapytanie.php on line 303

 

* obowiązkowe pola do wypełnienia
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny albo email

'; ?>
Firma: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Imię Nazwisko: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Miejscowość: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Kraj: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Telefon: *<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
E-Mail
(do wysłania potwierdzenia!): *
<-Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>
Tytuł wiadomości: *
Treśc wiadomosci: *Brak wartości dla tego pola lub złe dane !!!';} ?>

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/platne/serwer228665/public_html/pompybeczkowe_new/zapytanie.php on line 380

Brak wartości dla tego pola lub zle wprowadzony kod !!!';} ?>
 

* obowiązkowe pola do wypełnienia
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny albo email