Pompa beczkowa do kwasów i zasad

  • pompa beczkowa, silniki do pomp beczkowych, grun pumpen
  • pompy beczkowe, pompa, silniki pomp beczkowych
  • pompy do cieczy palnych
  • akcesoria do pomp beczkowych
  • pompy beczkowe zapewniające duże wysokości podnoszenia
  • pompy beczkowe przeznaczone do mieszania cieczy
  • pompy beczkowe do cieczy o średniej lepkości
  • pompy beczkowe, wielostopniowe, pomp-mieszarki, pompy wielostopniowe

Pompa beczkowa do kwasów i zasad

pompa beczkowa do kwasów i zasad

 

 

Bezuszczelkowa pompa beczkowa PVDF. Nadaje się zarówno dla cieczy agresywnych i obojętnych, w tym ciecze o niskiej palność, takich jak kwasy i zasady. Przykłady tłoczonych cieczy:
Kwas bromowodorowy, kwas chromowy, kwas solny, kwas fluorowodorowy, podchloryn sodu, kwas azotowy (stężenie 75%), kwas siarkowy i wszystkie ciecze

 

 

Alternatywa pompy beczkowej PVDF jest pompa beczkowa z uszczelnieniem mechanicznym

 

Dane techniczne pompy beczkowej do kwasów i zasad:

 

Typy tub pompy fluorek poliwinylidenu (PVDF)
Głębokość zanurzenia  700, 1000, 1200 mm oraz specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik elektrczny: p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
Napędy, silnik pneumatyczny: d600 = 600 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar
Wydajność tłoczenia:  max. 150 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia  max. 21 metrów słupa wody
Lepkość  max. 800 cP