Pompa beczkowa do lepkich cieczy wykonane ze Stali nierdzewnej, Polipropylenu

  • pompa beczkowa, silniki do pomp beczkowych, grun pumpen
  • pompy beczkowe, pompa, silniki pomp beczkowych
  • pompy do cieczy palnych
  • akcesoria do pomp beczkowych
  • pompy beczkowe zapewniające duże wysokości podnoszenia
  • pompy beczkowe przeznaczone do mieszania cieczy
  • pompy beczkowe do cieczy o średniej lepkości
  • pompy beczkowe, wielostopniowe, pomp-mieszarki, pompy wielostopniowe

Pompa Beczkowa do lepkich cieczy

 

Pompa Beczkowa do lepkich cieczy

 

PP do cieczy agresywnych takich jak kwasy, oleje roślinne, farby.

Stal nierdzewna do kwasów, środków żrących, soków owocowych, mleka, farb, olei.

Nowa technologia połączenia: metal zastępuje plastik, solidna do zastosowania w trudnych warunkach.

Pompy beczkowa, Podajnik ślimakowy z PP i stali nierdzewnej.

Dane techniczne pompy beczkowej do lepkich cieczy

Typy tub pompy polipropylen (PP), stal nierdzewna (SS)
Głębokość zanurzenia  700, 1000, 1200 mm oraz specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik elektrczny: p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
Napędy, silnik pneumatyczny: d600 = 600 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar
Wydajność tłoczenia:  max. 115 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia  max. 14 metrów słupa wody
Lepkość  max. 1500 cP